Phim sex: Loạn luân

Loạn luân là bất kỳ hành vi tình dục nào với người có quan hệ họ hàng gần hoặc người trong cùng gia đình. Dạng quan hệ tình dục nào và quan hệ có tính chất như thế nào là vi phạm pháp luật và bị cấm kỵ thì khác nhau tùy theo nền văn hóa và luật pháp.

Vài xã hội quy định rằng đó là những người sống trong một nhà hoặc cùng một thị tộc hoặc dòng dõi, vài xã hội thì quy định đó là những người có quan hệ huyết thống, những xã hội khác bao gồm cả giữa những người có liên quan đến quan hệ nuôi dưỡng (ví dụ cha với con nuôi) hoặc quan hệ hôn nhân (ví dụ con với mẹ kế).

Hầu hết các xã hội coi loạn luân là điều cấm kỵ, tuy nhiên dòng phim loạn luân lại là một chủ đề lớn được khai thác trong ngành công nghiệp phim sex.